YOGA MØTER MOVNAT VÅRSEMESTERKURS / HARSTAD

Tirsdager kl 19.30-21, oppstart 25.april

Kurssted: Yoginis Yogastudio (yogaøktene). MovNat-øktene
foregår utendørs (Stangnes/Gangsåstoppen), men med et lite
værforbehold. (Ved sterk kuling og haglbyger er Yoginis en retrettmulighet).

Pris for kurspakke 7 ganger:
(4 x MovNat, 3 x yoga, annenhver gang): 1400,-

Instruktører: Marit Nygård (YogaBeyond) &  Michal Peceny,
sertifisert Level 2 MovNat-instruktør

I vårens semesterkurs kobler vi yoga og MovNat – to
bevegelsespraksiser som virkelig utfyller og
komplementerer hverandre. Yogaen fasiliterer kobling og
kontakt innover, MovNat inspirerer til mer utadvendt
utforskning av bevegelsekoordinasjon og -imporovisasjon.

Dette kurset er åpent for deltakere på alle nivå, og passer
både for deg med erfaring fra yoga eller relaterte
bevegelsesformer, og for deg som er nyere i dette landskapet.

Yogadelen av kurset vil ha spesielt fokus på hvordan fasilitere
et dynamisk og vitalt fundament; bevegelige og sterke fotsåler,
tydelig artikulasjon av hofteldedd. Disse aspektene vil ha
direkte overføringsverdi til MovNat-delen av kurset.

Gjennom MovNat-øvelsene vil du få en utvidet forståelse for
det vi i yogapraksisen kjenner som kropp-sinn-forbindelsen. Du
vil bli introdusert for øvelser som kan hjelpe deg med å
gjenfinne dine medfødte  bevegelseskoordinasjoner. Lek,
praktisk anvendelse og tilpasningsdyktighet er stikkord for
MovNats øvelsesrepertoar. Vi beveger oss i – og med – naturen
og oppøver evnen til å se nye bevegelsesmuligheter overalt hvor
vi ferdes!

Kurset går over 7 uker; oppstart 25.april og avsluttes
13.juni. Ingen undervisning i uke 20 (16.mai).

P.g.a. begrenset antall plasser er påmelding bindende.

FÅ LEDIGE PLASSER

Tilbake til kursoversikt

———————————————————————–

Hva er MovNat?

Natural Movement Fitness eller MovNat er en treningsform som
baserer seg på å gjenfinne hele spekteret av vårt opprinnelige,
medfødte bevegelsesrepertoar. Dette repertoaret omfatter
teknikker som krabbing, hopping, balanse, klatring, løfting og
løping m.m.

I MovNat jobber vi med fysisk kompetanse som har direkte
overføringsverdi til det praktiske livet. Vi oppøver evnen til å
være effektiv og samtidig tilpasningsdyktig. Først lærer vi
teknikkene – for så å utvikle kraft, eksplosivitet og utholdenhet
innen de ulike øvelsene.

MovNat er trygt, progressivt og kan tilpasses alle uansett alder,
kondisjon og fysiske forutsetninger.
Mer info: www.movnat.com

——————————————————————-

Om gjesteinstruktør Michal Peceny:

MovNat fant Michal i 2015. Dette kom som en naturlig
konsekvens av hans brede bevegelses- og treningserfaring fra
forskjellige disipliner som alpint, friidrett, yoga og ultraløping.

Han har lang undervisningserfaring som ansatt i det Slovakiske
Skiforbundet, der han jobbet med forbundets
skiinstruktørutdanning. Han har i tillegg undervist flere
sesonger som skiinstruktør i Østerrike.

Til daglig jobber han som mekanisk ingeniør i Aibel AS i
Harstad. Det han liker aller best er å bruke naturen som
treningsrom uansett vær og vind – hvor kreativitet og
bevegelsesglede kombineres.

Kursrom
Kurskalender
Kurskalender  Facebook