YOGA & MOVNAT-RETREAT / NYKSUND

2.-4.juni

Pris: kr 2400,-
(inkluderer ca 12 timer undervisning + lunsj på
restaurant Ekspedisjonen lørdag)

Gjesteinnstruktør: Michal Peceny,
sertifisert Level 2 MovNat-instruktør

Velkommen til 3 dagers dypdykk inn i kreativ bevegelsesglede,
pust og tilstedeværelse! Denne retreathelgen kobler vi yoga og
MovNat – to bevegelsespraksiser som virkelig utfyller og
komplementerer hverandre. Yogaen fasiliterer kobling og
kontakt innover, MovNat inspirerer til mer utadvendt
utforskning av bevegelsekoordinasjon og -imporovisasjon.

Denne retreaten er åpen for deltakere på alle nivå, og passer
både for deg med erfaring fra yoga eller relaterte
bevegelsesformer, og for deg som er nyere i dette landskapet.

Helgen vil gi fordypning og ny forståelse for pust, yogastillinger
- og for yogaens forandrende kraft. I tillegg til en grundig
anatomisk tilnærming til de fysiske yogaøvelsene vil vi fokusere
på å oppøve egen evne til oppmerksomt nærvær og
tilstedeværelse i egen kropp og eget liv.

Gjennom MovNat-øvelsene vil du få en utvidet forståelse for
det vi i yogapraksisen kjenner som kropp-sinn-forbindelsen. Du
vil bli introdusert for øvelser som kan hjelpe deg med å
gjenfinne dine medfødte  bevegelseskoordinasjoner. Lek,
praktisk anvendelse og tilpasningsdyktighet er stikkord for
MovNats øvelsesrepertoar. Vi beveger oss i – og med – naturen
og oppøver evnen til å se nye bevegelsesmuligheter overalt hvor
vi ferdes!

Juni i Nyksund er midnattsol, stor himmel og åpen horisont -
med lukt av lyng og hav. Såfremt været tillater det vil
MovNat-undervisningen i stor grad foregå utendørs, så her får
vi virkelig utnyttet den fantastiske naturmessige rammen
Nyksund gir.

Overnatting i rene, stille rom til hyggelige priser hos
YogaBeyonds samarbeidspartnere. Ta kontakt for detaljer og priser!

Maks 14 deltagere sikrer nøye oppfølging av hver enkelt.

FULLTEGNET – ta kontakt for å tegne deg på venteliste

Tilbake til kursoversikt

———————————————————————–

Hva er MovNat?

Natural Movement Fitness eller MovNat er en treningsform som
baserer seg på å gjenfinne hele spekteret av vårt opprinnelige,
medfødte bevegelsesrepertoar. Dette repertoaret omfatter
teknikker som krabbing, hopping, balanse, klatring, løfting og
løping m.m.

I MovNat jobber vi med fysisk kompetanse som har direkte
overføringsverdi til det praktiske livet. Vi oppøver evnen til å
være effektiv og samtidig tilpasningsdyktig. Først lærer vi
teknikkene – for så å utvikle kraft, eksplosivitet og utholdenhet
innen de ulike øvelsene.

MovNat er trygt, progressivt og kan tilpasses alle uansett alder,
kondisjon og fysiske forutsetninger.
Mer info: www.movnat.com

——————————————————————-

Om gjesteinstruktør Michal Peceny:

MovNat fant Michal i 2015. Dette kom som en naturlig
konsekvens av hans brede bevegelses- og treningserfaring fra
forskjellige disipliner som alpint, friidrett, yoga og ultraløping.

Han har lang undervisningserfaring som ansatt i det Slovakiske
Skiforbundet, der han jobbet med forbundets
skiinstruktørutdanning. Han har i tillegg undervist flere
sesonger som skiinstruktør i Østerrike.

Til daglig jobber han som mekanisk ingeniør i Aibel AS i
Harstad. Det han liker aller best er å bruke naturen som
treningsrom uansett vær og vind – hvor kreativitet og
bevegelsesglede kombineres.

Kursrom
Kurskalender
Kurskalender  Facebook