KONTEMPLATIV HELDAGSRETREAT; HVILE OG KRAFT INN I ET NYTT ÅR / HARSTAD

Lørdag 27.januar kl 10-16.30
Sted: Mølnholtet 42 (tidligere Statoil-bygget)

“In the midst of winter, I found there was, within me, an invincible summer»
– Albert Camus
 
Idet det nye året har begynt å finne sin rytme stopper vi den lineære tida for en liten stund, mens verden rundt oss går sin gang. Vi gir oss selv et mellomrom der vi setter av Tid – tid til landing, til å senke tyngdepunktet, til å hvile innover og nedover. Ved å gi nervesystemet mulighet til å lande inn i «rest and digest»-modus fasiliterer vi for næring og heling – der det trengs, i hver enkelt av oss. Derfra kan kraft og åpning finne sin vei i oss og gjennom oss – bevegelse, flyt og retning blir til.
Kontemplasjon har blitt beskrevet som «a long, loving look at the Real». Kan yogapraksis være en inngangsport til større og dypere kontakt med oss selv, med hverandre, og med livet? Hva skjer når vi våger å kaste loss; når vi tillater at tyngdepunktet senkes fra hodet, ned i kroppen?
Kan vi åpne oss for en mer, uforbeholden, kroppslig forankret tilstedeværelse – både på og av yogamatta?
Marits undervisning er erfaringsbasert, og har som mål å øke evnen til interosepsjon; å kjenne kroppen vår innenfra. Dette er inngangsporten til vår egen iboende, dype tilstedeværelse. Og gir ofte en opplevelse av å komme Hjem; til oss selv, til vår plass på jorda akkurat nå, i det livet som er vårt å leve.
Denne kursdagen passer for deg som har erfaring (litt eller mer) fra yoga og/eller meditasjon. Dersom du er ny til Marits undervisning er Heldagsretreaten en fin mulighet til å få en ordentlig smaksprøve på denne inngangsporten til yogapraksis.

P.g.a begrenset antall plasser er påmelding bindende.

1 LEDIG PLASS

Tilbake til kursoversikt

Kursrom
Kurskalender
Kurskalender  Facebook