KONTEMPLATIV VINTERYOGA / LANGØKTER, SORTLAND

Mandager kl 18.30-21.30

15.februar
1.mars
22.mars

Kurssted: Folkvang bygdehus

Pris: Kurspakke 3 kurskvelder kr. 1200,- 
Enkeltøkter kr. 450,-

I tillegg kommer yogabøyle til bruk i undervisningen og i hjemmepraksisen (dersom du ikke allerede har denne): kr. 220,-

 

Velkommen til Kontemeplativ Vinteryoga; 3 «helaftener»med ulike temaer og dypdykk inn i pust, bevegelse og nærvær.

Kontemplasjon har blitt beskrevet som «a long, loving look at the Real». Kan yogapraksis være en inngangsport til større og dypere kontakt med oss selv, med hverandre, og med livet? Disse kurskveldene er en utforskning av hva som skjer når vi våger å kaste loss; når vi tillater at tyngdepunktet senkes fra hodet, ned i kroppen. Vi setter av tid til praksis som kan åpne oss for en mer, uforbeholden, kroppslig forankret tilstedeværelse. 

Langøktene inneholder alltid en innledende refleksjon, samt gjennomgang av dagens fysiske fokus. I tillegg vil vi utforske sittende praksis som del av disse kurskveldene. Undervisningen er erfaringsbasert, og har som mål å øke evnen til interosepsjon; å kjenne kroppen vår innenfra.  Dette er inngansporten til vår egen iboende, dype tilstedeværelse. Og gir ofte en opplevelse av å komme hjem til oss selv, hjem til vår plass på jorda akkurat nå, i det livet som er vårt å leve.

Disse kurskveldene passer for deg som har erfaring fra før (noe eller mer) innen yoga (eller annen relatert bevegelsespraksis) og/eller meditasjon. Du velger selv om du vil delta på hele serien, eller melde deg på enkeltøkter.


TRYGG OG FRISK PÅ VINTERENS LANGØKTER:

– Hold deg hjemme hvis du er syk
– Begrenset antall deltagere sikrer god avstand under økten
– Vi overholder god hånd- og hostehygiene
– Alt av utstyr til yogaøkten må medbringes av den enkelte deltager

P.g.a begrenset antall plasser er påmelding bindende.

FULLTEGNET – ta kontakt for å tegne deg på ventelista

Tilbake til kursoversikt

Kursrom
Kurskalender
Kurskalender  Facebook