MØRKETIDSRETREAT: «HVILE OG KRAFT FRA NYTT TYNGDEPUNKT» / NYKSUND

28.-30. oktober

Pris: kr 2900,-

Kursprisen inkluderer ca 12 timer undervisning + varm lunsj på restaurant Ekspedisjonen lørdag.
Valgfri individuell oppfølgingstime i etterkant av retreaten (digitalt eller fysisk) til rabattert pris: 600,-/75 min.
Overnatting tilkommer (rabatterte priser hos YogaBeyonds samarbeidspartner).

——————————————————————–

«Sit yourself kindly down 
and begin to breathe

with and as
the ache of being 

instead of above it»

– Brooke McNamara

Velkommen til et 3 dagers dypdykk inn i pust, bevegelse og stillhet. På terskelen til mørketida gir vi oss selv et mellomrom av TID. Tid til å gjenfinne pustens naturlige, uanstrengte rytme. Tid til å la stillheten omslutte oss, og kanskje begynne å resonnere med en dyp, iboende stillhet i oss. Tid til å utforske kroppens glemte bevegelsesrepertoar, og erfare hvordan dette kan være en inngang til dyp hvile, kraft og flyt. Hele helgen dedikeres til praksis som kan åpne for en mer uforbeholden, kroppslig forankret tilstedeværelse.

Å hvile – å kjenne det lange, fullstendige utpustet; dette er en av inngangsportene til denne tilstedeværelsen. Mange av oss kjenner på en lengsel etter dyp hvile, en lengsel etter få lov til å synke helt ned, komme til et nullpunkt. Denne lengselen blir ikke alltid møtt, sett og holdt i den kulturen vi lever i. En kultur der aktivitet, gjøren og det å produsere fortsatt har større anerkjennelse enn hvile, stillstand og væren. Gjennom helgen gis det tid og rom til at tyngdepunktet kan senkes slik at vi får falle ned i vår iboende væren. 

Å hvile inn i vår væren innebærer at vi overgir oss, lar tyngedkraften virke på oss, og gjennom oss. Å hvile dypt forutsetter at vi føler oss trygge nok til å kunne lande inn i mellomrommet mellom utpust og innpust – et mellomrom av stillstand og stillhet. Fra denne stillheten kommer neste innpust til oss, i sin tid. Uten at vi trenger å forsere, kontrollere, kvailtetssikre, være i forkant. Livet skjer; i oss, med oss, gjennom oss. Innpusten finner veien, bevegelse blir til. I dette ligger det en dyp tillit. En tillit som ikke er tenkt eller mental, men som erfares i kroppen. 

Fra dette nye tyngdepunktet kan vi finne vår plass i det store bildet. Vår bevegelse og retning kobles da på den dype rytmen som beveger naturen rundt oss; selve grunnpulsen for døgnets rytme og årstidenes gang. Vi forsker vi på hvordan vi kan finne den vertikale senteraksen vår, og utnytte tyngdekraften til å gi oss oppreisning og kraft inn i bevegelsene våre. «Fraskyv» er et bærende konsept i Marits undervisning, og prinsippene herfra har vært revolusjonerende både i hennes egen praksis og i undervisningen hun gir. Gjennom helgen utforsker vi dette grundig gjennom både liggende, sittende og stående øvelser. Unødige spenninger forløses, samtidig som den nødvendige spenningen i muskulatur og bindevev vekkes opp. Her fins den virkelige stabiliteten; en dynamisk stabilitet som gjør at vi kan veksle mellom bevegelse og hvile – både på og av yogamatta –  med en koordinert letthet og flyt.

Marit gleder seg til igjen å få lov til å dele sin lidenskap for både detaljerte dypdykk inn i anatomi og biomekanikk, samt sin dedikasjon til yoga som nærværspraksis; hvordan pust og bevegelse alltid er en mulighet til økt kroppsbevisshet og en dypere tilstedeværelse.

Erfaring med yoga eller annen relatert bevegelsespraksis og/eller meditasjon er en fordel for deltakelse, men ikke et absolutt krav.  

Begrenset antall deltagere sikrer nøye oppfølging av hver enkelt.

P.g.a. begrenset antall plasser er påmelding bindende.

FULLTEGNET

Tilbake til kursoversikt


Uttalelse fra deltager på Mørketidsretreaten 2019:

Pust, konsentrasjon, fokus og stable kroppen rett på føttene er ikke lett i en kjapp og digitalisert hverdag der gjøremålene tårner seg opp. En evig runddans som setter seg i kjeven, knyter seg fast mellom skulderbladene og strammer i nakkefibrene.
Men «to change your life» må nye tankesett initieres og kobles på musklene dine – på nye måter. Interessant?
YOGAPOWER for hjernen får du av Marit Nygård hos YogaBeyond. Denne instruktøren er et funn! Unik og lyttende, kunnskapsrik og tilstede. Har aldri møtt en liknende helse- og kulturarbeider.
– Rikke Gürgens Gjærum

OM NYKSUND:
Ytterst i havgapet i Øksnes kommune ligger det nedlagte, og
etterhvert gjenoppståtte fiskeværet Nyksund. En perfekt ramme
for retreat, her er du off-grid (med tidvis svært dårlig
mobildekning!) og fristilt fra hverdagens krav og input.
Istedet får du mulighet til å koble deg på naturens elementer,
og ikke minst deg selv. Svært får besøkende finner veien ut til
havgapet i vinterhalvåret. Det betyr at det fins en ro og stillhet
som sammen med ren og kraftfull natur gir en helt spesiell
ramme for det som skal foregå i yogarommet.
Marit var fastboende i Nyksund i årene 2005-2012, og kjenner
stedet inn og ut. Hun har arangert yogaretreater her siden 2008,
og årets Mørketidsretreat blir den 26. i rekken.

Samarbeidspartner på overnatting og mat er
Ekspedisjonen Nyksund /Nyksund B&B.

Kursrom
Kurskalender
Kurskalender  Facebook