MØRKETIDSRETREAT: «HJEMLENGSEL & HJEMKOMST» / NYKSUND

8.-10. november
Pris: kr 2650,-
Kursprisen inkluderer ca 11 timer undervisning + varm lunsj på
restaurant Ekspedisjonen lørdag. Overnatting tilkommer
(flere ulike prisklasser og alternativer).

Mange av oss bærer på en lengsel; en lengsel etter å kobling
innover og nedover, en lengsel etter en dypere opplevelse av
pustens rytme, en lengsel etter en mer intim relasjon med vår
egen kropp, vårt eget liv. Yogapraksisen, med sine enkle
bevegelser og sitt fokus på pust og tilstedeværelse, kan gi
retning til denne lengselen. Og kanskje være med å gå opp
den veien som etterhvert kan lede oss helt hjem – hjem til oss
selv. 
Ved terskelen til mørketida gir denne retreaten en

mulighet til påkobling innover, samt avkobling fra
distraksjoner utover. Vi setter av TID – tid til være, tid til å
kjenne på mellomrommet etter utpustet, før neste innpust.
Og vi utforsker bevegelse, og ser om det å vekke opp kroppens
glemte bevegelsesrepertoar kan være en inngang til dyp hvile
og en mer uforbeholden tilstedeværelse.

I vår kultur gir aktivitet, gjøren og det å produsere fortsatt
større anerkjennelse enn hvile, stillstand og væren. Men å
komme hjem til oss selv forutsetter at vi også blir kjent med
vår væren, at vi gir plass til hvile og utpust. Hvilen som fins i
oss, som er del av vår menneskelige, iboende natur.
Å gjenfinne evnen til å hvile dypt kan gjøres både gjennom
bevegelse og aktivitet, gjennom stillhet og avspenning.
Uavhengig av om vi er i bevegelse eller i stillstand – det
handler om å stadig øke evnen til å bebo oss selvinnenfra
og ut. Dette er en av inngangsportene til den dype hvilen, her
kan nye krefter genereres. Embodiment/kroppsliggjøring
er derfor en hovedoverskrift som følger oss gjennom denne
retreathelgen.

Et bærende konsept i Marits undervisning er fraskyv;
hvordan vi kan utnytte tyngdekraften for å gi oss en mer
naturlig og uanstrengt oppreisning. Slik kan unødige spenninger
forløses, samtidig som den nødvendige spenningen i musklatur
og bindevev vekkes opp. Her fins den virkelige stabiliteten; en
dynamisk stabilitet som gjør at vi kan veksle mellom bevegelse
og hvile med en koordinert letthet og flyt. Denne tematikken
vil vi utforske inngående retreaten gjennom.

Marit gleder seg til igjen å få lov til å dele sin lidenskap for
både detaljerte dypdykk inn i anatomi og biomekanikk, samt sin
dedikasjon til yoga som nærværspraksis; hvordan pust og
bevegelse alltid er en mulighet til økt kroppsbevisshet og en
dypere tilstedeværelse.

Retreaten passer for deg som har erfaring fra før (noe
eller mer) med yoga eller annen relatert bevegelsespraksis
og/eller meditasjon.

Maks 14 deltagere sikrer nøye oppfølging av hver enkelt.

P.g.a. begrenset antall plasser er påmelding bindende.

2 LEDIGE PLASSER

Tilbake til kursoversikt

—————————————————————————-

OM NYKSUND:
Ytterst i havgapet i Øksnes kommune ligger det nedlagte, og
etterhvert gjenoppståtte fiskeværet Nyksund. En perfekt ramme
for retreat, her er du off-grid (med tidvis svært dårlig
mobildekning!) og fristilt fra hverdagens krav og input.
Istedet får du mulighet til å koble deg på naturens elementer,
og ikke minst deg selv. Svært får besøkende finner veien ut til
havgapet i vinterhalvåret. Det betyr at det fins en ro og stillhet
som sammen med ren og kraftfull natur gir en helt spesiell
ramme for det som skal foregå i yogarommet.
Marit var fastboende i Nyksund i årene 2005-2012, og kjenner
stedet inn og ut. Hun har arangert yogaretreater her siden 2008,
og årets Mørketidsretreat blir den 24. i rekken.

Samarbeidspartner på overnatting og mat er
Ekspedisjonen Nyksund /Nyksund B&B.

Kursrom
Kurskalender
Kurskalender  Facebook