MØRKETIDSRETREAT: DYP HVILE, DYP TID / NYKSUND

9.-11. november
Pris: kr 2500,-
(inkluderer ca 11 timer undervisning + varm lunsj på
restaurant Ekspedisjonen lørdag)

Velkommen til 3 dagers dypdykk inn i yogalandskapet – ned i
kroppen og inn i pusten. Ved terskelen til mørketida gir denne
retreaten en mulighet til påkobling innover, samt avkobling fra
distraksjoner utover. Vi setter av TID – tid til være, tid til å
kjenne på mellomrommet etter utpustet, før neste innpust.
Og vi utforsker bevegelse, og ser om det å vekke opp kroppens
glemte bevegelsesrepertoar kan være en inngang til dyp hvile
og en mer uforbeholden tilstedeværelse.

Hvilen fins i oss, den er del av vår menneskelige, iboende natur.
Å gjenfinne evnen til å hvile dypt kan gjøres både gjennom
bevegelse og aktivitet, og gjennom stillhet og avspenning.
Uavhengig av om vi er i bevegelse eller i stillstand – det handler
om å stadig øke evnen til å bebo oss selv – innenfra og ut.
Dette er en av inngangsportene til den dype hvilen, her kan nye
krefter genereres. Embodiment/kroppsliggjøring er en annen
hovedoverskrift som følger oss gjennom denne retreathelgen.

Et annet bærende konsept i Marits undervisning er fraskyv;
hvordan vi kan utnytte tyngdekraften for å gi oss en mer
naturlig og uanstrengt oppreisning. Slik kan unødige spenninger
forløses, samtidig som den nødvendige spenningen i musklatur
og bindevev vekkes opp. Her fins den virkelige stabiliteten; en
dynamisk stabilitet som gjør at vi kan veksle mellom bevegelse
og hvile med en koordinert letthet og flyt. Denne tematikken
vil vi utforske inngående retreaten gjennom.

Marit gleder seg til igjen å få lov til å dele sin lidenskap for
både detaljerte dypdykk inn i anatomi og biomekanikk, samt sin
dedikasjon til yoga som nærværspraksis; hvordan pust og
bevegelse alltid er en mulighet til økt kroppsbevisshet og en
dypere tilstedeværelse.

Retreaten passer for deg som har erfaring fra før (noe
eller mer) med yoga eller annen relatert bevegelsespraksis
og/eller meditasjon.

Maks 14 deltagere sikrer nøye oppfølging av hver enkelt.

P.g.a. begrenset antall plasser er påmelding bindende.

FULLTEGNET – ta kontakt for å tegne deg på ventelista

Tilbake til kursoversikt

—————————————————————————-

OM NYKSUND:
Ytterst i havgapet i Øksnes kommune ligger det nedlagte, og
etterhvert gjenoppståtte fiskeværet Nyksund. En perfekt ramme
for retreat, her er du off-grid (med tidvis svært dårlig
mobildekning!) og fristilt fra hverdagens krav og input.
Istedet får du mulighet til å koble deg på naturens elementer,
og ikke minst deg selv. Svært får besøkende finner veien ut til
havgapet i vinterhalvåret. Det betyr at det fins en ro og stillhet
som sammen med ren og kraftfull natur gir en helt spesiell
ramme for det som skal foregå i yogarommet.
Marit var fastboende i Nyksund i årene 2005-2012, og kjenner
stedet inn og ut. Hun har arangert yogaretreater her siden 2008,
og årets Mørketidsretreat blir den 22. i rekken.

Samarbeidspartener på overnatting og mat er
Ekspedisjonen Nyksund /Nyksund B&B.

Kursrom
Kurskalender
Kurskalender  Facebook