YOGABEYOND FORDYPNING / HARSTAD

Onsdager kl 20-21.45, nytt kurs starter februar 2018

Kurssted: Yoginis Yogastudio
Pris for kurspakke 10 ganger: 2250,-

Dette kurset passer for deg med yogaerfaring fra før (noe eller
mer), gjerne fra YogaBeyonds basiskurs, retreater eller
tidligere fordypningskurs.

Gjennom kurshøsten vil timene ha  ulike fysiske fokus. Vil vil
jobbe med å utvikle både teoretisk og praktisk forståelse av
hvordan vi i større grad få med oss hele kroppen inn i de ulike
yogaøvelsene. Både i form av muskler, bindevev og
skjelettstabling - men også med fokus på tilstedeværelse og
dyptgående kroppsbevissthet som en ferdighet vi alltid kan
videreutvikle. Yogapraksisen kan da bli en meditasjon i
bevegelse – der hele oss deltar.

Forskjellen på aktiv og passiv mobilitet er et gjennomgående
tema denne høsten; vi vil jobbe med både restorative øvelser
(passiv mobiltet) og samtidig gjøre dynamiske og kreative
flytsekvenser med fokus på styrke og kontroll gjennom hele
bevegelsesspekteret (aktiv mobilitet).

Én yogaøvelse kan gjøres på utrolig mange måter, og med svært
forskjellig fokus. Ved å velge ulike inngangsporter, og sette
ulike intensjoner blir yogapraksisen aldri statisk og
gjentagende – dette vil vi forske på sammen gjennom
denne yogahøsten.

Varmt velkommen til en serie dypdykk inn i utforskningen av
hele ditt bevegelsesspeketer – med stadig større
kroppsbevissthet og tilstedeværelse som fundament for
yogapraksisen.

Kurset går over 10 uker.

P.g.a. begrenset antall plasser er påmelding bindende.

LEDIGE PLASSER

Tilbake til kursoversikt

Kursrom
Kurskalender
Kurskalender  Facebook