HØSTYOGA LANGØKTER / HARSTAD

Tirsdager kl 19-21.45

10.september
24.september
8.oktober
15.oktober
29.oktober

Sted: Yoginis Yogastudio

Pris:
Kurspakke 5 økter: kr. 1700,-
Enkeltøkter: kr 380,-
Kurspakke 5 økter + 1 privattime (60 min): kr. 2100,-

Velkommen til høstens kursserie i Harstad; 5 langøkter
som gir rom for både innledende refleksjon + fysisk detaljdykk,
dynamiske øvelser, restorative øvelser samt avspenning.

Hver langøkt vil  ha et tema og et fysisk fokus. Vil vil
jobbe med å utvikle både teoretisk og praktisk forståelse av
hvordan vi i større grad få med oss hele kroppen inn i de ulike
yogaøvelsene. Både i form av muskler, bindevev, organer og
skjelettstabling – men også med fokus på tilstedeværelse og
dyptgående kroppsbevissthet som en ferdighet vi alltid kan
videreutvikle. Yogapraksisen kan da bli en meditasjon i
bevegelse – der hele oss deltar. 

Høsten inviterer oss til å gi slipp, til å overgi oss til
tyngdekraften. Alle bevegelser har en forankring
nedover, og balansen mellom tyngdekraft og oppdrift –
også kalt fraskyv – vil være et gjennomgående tema
denne høsten.

Langøktene passer for deg som har erfaring fra før (noe
eller mer), gjerne fra et av YogaBeyonds tidligere kurs
og/eller retreater.
 Du velger selv om du vil delta på hele
serien, eller melde deg på enkeltøkter.

Velkommen til dypdykk inn i utforskningen av
hele ditt bevegelsesspeketer – med stadig større
kroppsbevissthet og tilstedeværelse som fundament for
yogapraksisen. 

P.g.a. begrenset antall plasser er påmelding bindende.

LEDIGE PLASSER

Tilbake til kursoversikt

Kursrom
Kurskalender
Kurskalender  Facebook