YOGA- & MINDFULNESSRETREAT / NYKSUND

5.-7.juni
Pris: kr 2300,-
(inkluderer ca 12 timer undervisning, kurskompendium
og 2 yogalunsjer)

Med gjestelærer Ida Solhaug (psykolog og mindfulnesslærer)

Velkommen til 3 dagers dypdykk inn i nærværets landskap!
Undervisningen vil hovedsaklig være forankret i yogaøvelser og
yogapraksis, men du vil også få introduksjon til ulike
meditasjonspraksiser samt andre typer nærværsøvelser.

Denne retreaten er åpen for deg med erfaring fra yoga og/eller
meditasjon (litt eller mer).

Helgen vil gi fordypning og ny forståelse for
pust, yogastillinger og for yogaens forandrende kraft.
I tillegg til en grundig anatomisk tilnærming til de fysiske
øvelsene vil vi fokusere på å oppøve egen evne til
oppmerksomt nærvær og tilstedeværelse i egen kropp og
eget liv. Dette aspektet vil vi også rendyrke gjennom guidede
meditasjoner (sittende, gående) og gjennom andre
nærværsøvelser.

En viktig del av retreaten vil også være samtalene
og dialogen rundt hvordan leve et mer nærværende,
værekraftig liv – både på og av yogamatta.

Juni i Nyksund er midnattsol, stor himmel og åpen horisont –
med duft av lyng og hav. Kanskje får vi blå himmel og stille hav,
kanskje får vi kuling og regn. Uansett vær og vind disse
junidagene er vi garantert en ro og stillhet som gir optimale
forutsetninger for påfyll og påkobling. Yoga og meditasjon i
Nyksund er en nær-livet-opplevelse!

Overnatting i rene, stille rom til meget hyggelige priser hos
YogaBeyonds samarbeidspartnere. Ta kontakt for detaljer og priser!

For de som ønsker vil det være mulig å forlenge oppholdet
i Nyksund med en ekstra natt – både i forkant og/eller i
etterkant av selve retreaten. Tid til å fordøye oppelvelsen i
yogarommet, vandre i fjellet eller sitte i fjæra – være og lande i
deg selv.

Om gjestelærer Ida Solhaug:
Ida har praktisert  yoga og meditasjon i 11 år. Hun er psykolog,
og jobber for tiden med en doktorgrad på universitetet i
Tromsø, hvor hun forsker på mindfulness. Hun har undervist
mindfulness i grupper og med enkeltpersoner siden 2008,
og inspireres stadig av å se hvordan nærværspraksis kan bevege
og transformere – både oss selv og verden vi lever i.

Maks 12 deltagere sikrer nøye oppfølging av hver enkelt.

FULLTEGNET – ta kontakt for å tegne deg på ventelista

Tilbake til kursoversikt

Kursrom
Kurskalender
Kurskalender  Facebook