7-UKERS VÅRYOGAKURS / HARSTAD

Onsdager kl 20-21.45, oppstart 2.april
Kurssted: Storgt. 9
Pris: kr 1575,- / 1675,- inkl. CD

Dette kurset er for deg som ønsker å bruke yoga som redskap for
økt tilstedeværelse og bevissthet – i kroppen, og i livet.

Vi jobber med pust og øvelser for å utforske både tøyning,
stabilitet og styrke. Utfra yogaterapeutiske prinsipper vil
vi jobbe detaljert inn i de ulike yogastillingene for å finne
optimalt bevegelsesspenn for deg og dine ledd. I tillegg er et
viktig fokus balansen mellom stabilitet og mobilitet i de ulike
øvelsene.

Yoga er et fantastisk redskap for å erfare balanse i egen
kropp og eget liv. Gjennom kurset får du praktiske
redskaper for økt bevissthet og  fokus som du kan
bruke i din hverdag.

Kurset er åpent for deltagere på alle nivå.  Har du yogaerfaring
fra før, vil kurset gi fordypning og ny forståelse for pust,
yogastillinger – og for yogaens forandrende kraft.


Kurset går over følgende 7 onsdager: 2/4, 9/4, 23/4, 7/5, 14/5, 21/5, 4/6

P.g.a. begrenset antall plasser er påmelding bindende.

FULLTEGNET – ta kontakt for å tegne deg på venteliste

Tilbake til kursoversikt

Kursrom
Kurskalender
Kurskalender  Facebook