WORKSHOP: YOGA MØTER MOVNAT! / SORTLAND

Lørdag 11.februar kl. 11-15.30

Kurssted: Folkvang Bygdehus
Pris: kr. 600,-

Gjesteinstruktør: Michal Peceny,
sertifisert Level 2 MovNat-instruktør

På denne workshopen møtes yoga og natural movement
– eller MovNat. Du vil få en utvidet forståelse for det vi i
yogapraksisen kjenner som kropp-sinn-forbindelsen. Du blir
introdusert for øvelser som kan hjelpe deg med å improvisere
frem nye koordinasjoner og nye bevegelsesmønstre. Lek,
praktisk anvendelse og variasjon er stikkord for MovNats
øvelsesrepertoar.

Hva er MovNat?

Natural Movement Fitness eller MovNat er en treningsform som
baserer seg på å gjenfinne hele spekteret av vårt opprinnelige,
medfødte bevegelsesrepertoar. Dette repertoaret omfatter
teknikker som krabbing, hopping, balanse, klatring, løfting og
løping m.m.

I MovNat jobber vi med fysisk kompetanse som har direkte
overføringsverdi til det praktiske livet. Vi oppøver evnen til å
være effektiv og samtidig tilpasningsdyktig. Først lærer vi
teknikkene – for så å utvikle kraft, eksplosivitet og utholdenhet
innen de ulike øvelsene.

MovNat er trygt, progressivt og kan tilpasses alle uansett alder,
kondisjon og fysiske forutsetninger.

Mer info: www.movnat.com

P.g.a. begrenset antall plasser er påmelding bindende.

LEDIGE PLASSER

——————————————————————-

Om gjesteinstruktør Michal Peceny:

MovNat fant Michal i 2015. Dette kom som en naturlig
konsekvens av hans brede bevegelses- og treningserfaring fra
forskjellige disipliner som alpint, friidrett, yoga og ultraløping.

Han har lang undervisningserfaring som ansatt i det Slovakiske
Skiforbundet, der han jobbet med forbundets
skiinstruktørutdanning. Han har i tillegg undervist flere sesonger
som skiinstruktør i Østerrike.

Til daglig jobber han som mekanisk ingeniør i Aibel AS i Harstad.
Det han liker aller best er å bruke naturen som treningsrom
uansett vær og vind – hvor kreativitet og bevegelsesglede
kombineres.

Tilbake til kursoversikt

Kursrom
Kurskalender
Kurskalender  Facebook