HØSTYOGAWORKSHOPS / SORTLAND

Mandager kl.18.30-21.30

11.september -  2 LEDIGE PLASSER
16.oktober –  2 LEDIGE PLASSER
6.november  -  FULLTEGNET
4.desember –  1 LEDIG PLASS

Kurssted: Folkvang Bygdehus
Pris: kr 440,- pr økt / kr 1580,- for kurspakke 4 økter

Høstens workshopserie på Sortland er 4 lengre økter der vi
får tid til både innledende refleksjon, øvelser for
sentrering/jording og øvelser for styrke og balanse.

Gjennom kurshøsten vil timene ha  ulike fysiske fokus. Vil vil
jobbe med å utvikle både teoretisk og praktisk forståelse av
hvordan vi i større grad kan få med oss hele kroppen inn i de
ulike yogaøvelsene. Både i form av muskler, bindevev og
skjelettstabling – men også med fokus på tilstedeværelse og
dyptgående kroppsbevissthet som en ferdighet vi alltid kan
videreutvikle. Yogapraksisen kan da bli en meditasjon i
bevegelse – der hele oss deltar.

Du kan velge om du vil delta på alle øktene som en serie, eller
melde deg på øktene enkeltvis.

Varmt velkommen til høstens dypdykk inn i utforskningen av
hele ditt bevegelsesspeketer - med stadig større
kroppsbevissthet og tilstedeværelse som fundament for
yogapraksisen.

11.september: “RYGGSØYLEBEVISSTHET”
- stabling og dyp forbindelse innad i ryggsøyla, sammenheng fra senteraksen helt ut i fingre og tær

16.oktober: ”FUNKSJONELT FUNDAMENT”
- bevegelige og sterke fotsåler er helt avgjørende for en bevegelig og sterk kropp

6.november: “SKULDERAKSEFLYT”
- gjennomstrømning, styrke og stabilitet for skuldre og nakke

4.desember: “ADVENTSYOGA”
- restorative øvelser og dynamiske flytsekvenser; tid og tilsteværelse med kroppen som inngangsport

Workshopene passer for deg med yogaerfaring (litt eller mye) fra
før. P.g.a begrenset antall plasser er påmelding bindende.

PÅ FULLTEGNEDE KURS: ta gjerne kontakt for å tegne deg på
venteliste!

Tilbake til kursoversikt

Kursrom
Kurskalender
Kurskalender  Facebook